Pörssisähköllä rahaa

Tällä sivustolla voit seurata reaaliajassa kuinka paljon olisi mahdollista säästää rahaa hyödyntämällä energiavarastoa ja pörssisähkön hinnanvaihteluita.

Tietoa demonstraatiosta

Demonstraatio on käynnistetty 28.09.2022. ja se on ollut käynnissä . Ohjauslogiikka on ohjelmoitu Node-RED-ympäristössä Raspberry PI -korttitietokoneelle. Energiavarasto sijaitsee Lapin AMK:n Rovaniemen kampuksen rakennus- ja energiatekniikan laboratoriossa.

Demonstraatiossa käytetään Sonnenbattery ECO energiavarastoa. Laitteen kapasiteetti on 16.0 kWh ja invertterin teho on 3.3 kW. Pieni teho rajoittaa järjestelmän optimaalista käyttöä.

Sähkön hintatiedot haetaan ENTSO-E Transparency Platformista ENTSO-E. ENTSO-E on eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on EU:n sähkömarkkinoiden kehittäminen ja kantaverkko yhtiöiden yhteistyön parantaminen.

Miten järjestelmä toimii?

Järjestelmä lataa päivittäin seuraavan 24 tunnin hintatiedot kello 23:00. Saadut hintatiedot tulkitaan ja niistä määritetään kalliit tunnit sekä halvat tunnit. Käytettävissä oleva energiabudjetti ~16 kWh jaetaan näille tunneille siten, että maksimilataus/purkutehoa käytetään kun sähkö on halvinta tai kalleinta. Tehoa säädetään portaittain välillä 2000 W - 3300 W. Jos akku tyhjenee jakson aikana, niin tehdään uusi tulkinta jäljellä olevalle ajalle.

Akuston lataamisen hintarajana on 0.30 €. Jos halvimman tunnin sähkön hinta on tämän raja yli, järjestelmä ei lataa. Jos hinta on alle 0.01 € akustoa yritetään aina ladata. Akuston purkamisen hinnan alaraja on 0.02 €. Latauksen ja purun rajoja ei ole muuten rajattu. Järjestelmä lataa ja purkaa vaikka sähkön hinta olisi hyvin alhainen. Järjestelmän algoritmiä kehitetään edelleen ja lataus- ja purkulogiikkaan voi tulla muutoksia demonstraation aikana.

Akuston toiminta

Teho

NO DATA

Varaus

NO DATA

Tila

NO DATA

Hinta

NO DATA

Takaisinmaksuaika


Myyty energia

NO DATA

Kokonaismyynti

NO DATA

Myyntihinta ka.

NO DATA

Ostettu energia

NO DATA

Kokonaisosto

NO DATA

Ostohinta ka.

NO DATA

Tuotto

NO DATA

Kokonaisbalanssi

NO DATA

Tuotto €/päivä (ka.)

NO DATA

Korkein tuotto €/päivä

NO DATA

Takaisinmaksuaikaa jäljellä keskimääräisellä päivätuotolla

NO DATA

Tuotto

Korkein tuotto

NO DATA

Alin tuotto

NO DATA

Tuotto ka.

NO DATA

Sähkön hinta

Viikon ylin

NO DATA

Viikon alin

NO DATA

Viikon ka.

NO DATA